سایت جامع شهید هاشمی نژاد

دسته بندی تصاویر

محل شهادت : حزب جمهوري اسلامي مشهد
زمان:١٣٦٠/٧/٧
ساعت ٧/٣٠صبح
علت شهادت :ترور – انتحاري – بدست منافقين

تصاویر لحظه شهادت

تشییع جنازه و مزار شهید